جعبه نگهداری ماسک

 • Mask storage box

  جعبه نگهداری ماسک

  OEM ، ODM خوش آمدید

  آرم صفحه ابریشم

  مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی و بهداشت (سفارشی سازی)

  ضد باکتری

  ضد گرد و غبار

  ضدآب

  فوق نور

  رنگارنگ

  قابل استفاده و قابل بازیافت

 • Mask storage box

  جعبه نگهداری ماسک

  OEM ، ODM خوش آمدید

  آرم صفحه ابریشم

  مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی و بهداشت (سفارشی سازی)

  ضد باکتری

  ضد گرد و غبار

  ضدآب

  فوق نور

  رنگارنگ

  قابل استفاده و قابل بازیافت

 • Mask storage box

  جعبه نگهداری ماسک

  OEM ، ODM خوش آمدید

  آرم صفحه ابریشم

  مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی و بهداشت (سفارشی سازی)

  ضد باکتری

  ضد گرد و غبار

  ضدآب

  فوق نور

  رنگارنگ

  قابل استفاده و قابل بازیافت